logo dark blue

 phone 99 69 81 13
 email rv@robertc.no
  facebook Facebook
  instagram Instagram
Kråkenes Fyr

Kråkenes Fyr

Kråkenes fyr ble opprettet av Kystverket i 1906 og er et led- og innseilingsfyr som ligger i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane fylket . Fyret ble automatisert i 1986 og er leid ut til Thomas og Bettina Vick Bickhardt siden 1994.

Nok 0
* Print Medium:

Kråkenes fyr ble opprettet av Kystverket i 1906 og er et led- og innseilingsfyr som ligger i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane fylket . Fyret ble automatisert i 1986 og er leid ut til Thomas og Bettina Vick Bickhardt siden 1994.